Nền tảng văn hoá

Trước khi chạm vào cảm xúc của Khách hàng và làm cho nó thăng hoa, chúng tôi tìm ra con đường chạm vào tiềm thức mỗi thành viên CAT Event, làm lan toả ý thức về sự thành công của cá nhân luôn nằm trong thành công mang tính tập thể. Nhờ thế, chúng tôi đã có thể cùng nhau đồng hành trong một thời gian dài, với chuỗi sự kiện liên tục, rất quy mô về cả không gian và thời gian. Bằng tinh thần và văn hoá đó, CAT Event có thể đảm đương những công việc mà nếu ai đó chỉ sử dụng phép tính cộng thông thường thì không thể lý giải được làm thế nào chúng tôi có thể làm trọn vẹn, thành công ấn tượng. Phải chăng đó chính là “chuỗi giá trị gia tăng” của CAT Event.  
 
Trong bất kỳ cuộc họp tổng kết dự án nào, những thành viên mới của  CAT Event thường ngạc nhiên trước lời mở đầu của của người chủ trì. Đó luôn là một thông báo về văn hoá 9/1, trong đó chỉ có 1/10 thời lượng, chất lượng chú ý dành cho việc báo cáo thành tích, còn lại 9/10 đặc biệt dành để đào sâu, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục những khuyết điểm. Điều này thật sự đơn giản nhưng vô cùng khác biệt, làm cho từng thành viên CAT Event thấm sâu triết lý tất cả cho sự hoàn hảo, tất cả hướng về khách hàng mà các sáng lập viên CAT Event đã dày công vun đắp từ những ngày đầu thành lập công ty. 
 
Với những cốt cán đã có kinh nghiệm trên 10 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực chuyên môn hình thành một cơ cấu mang tính ổn định rất cao, CAT Event luôn giữ được một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi dịch vụ của mình, đó là tiêu chuẩn & đẳng cấp đúng như cam kết thương hiệu CAT Event trên từng chi tiết nhỏ trong mỗi sự kiện.
 

Khách hàng