Liên hệ

CAT Event - Chuyên tổ chức
  • Festival - Lễ hội
  • Sự kiện marketing
  • Hội chợ triển lãm
  • Sự kiện khánh tiết
  • PR & truyền thông 
Địa chỉ: 100 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại:  (08) 5 446 2499 - (08) 5 446 2500 
Số Fax: (08) 5 446 3179
Email: info@cat-event.com.vn; admin@cat-event.com.vn
Hotline: 0903 632 531

Khách hàng