Truyền thông các sự kiện lớn tầm quốc gia

Truyền thông các sự kiện lớn tầm quốc gia

CAT Event luôn tiếp cận công tác tổ chức lễ hội với tâm thức của một nhà xây dựng thương hiệu đích thực. Ở đó, chúng tôi thực hiện những chiến dịch rất chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, chọn hình ảnh liên kết có tính gợi nhớ tốt nhất, nhằm gieo vào tiềm thức cộng đồng khách thể nhận thức thương hiệu bằng những thông điệp marketing súc tích, truyền tải tốt, dễ nhớ và lan truyền.
 
Cũng từ đó, chúng tôi lập ra những kế hoạch truyền thông quảng bá sát thực tế nhất, phù hợp với quy mô, tính chất lễ hội, phù hợp với sự thăng hoa về cảm xúc mà lễ hội sẽ đem lại, làm sao có một tần suất, phương thức, cách thức tốt nhất mang lại cho thương hiệu mà chúng tôi muốn xây dựng. 
 
Các hoạt động truyền thông - xúc tiến quảng bá chuyên nghiệp thường bao gồm:
Thiết kế, lập chương trình, soạn thảo thông cáo & điều phối tổ chức họp báo
Điều phối sóng trực tiếp truyền hình, các bản tin
Báo chí
Phóng sự 
Sắp xếp phỏng vấn các nhân vật trọng yếu trong mục tiêu truyền đạt thông điệp chính của sự kiện
Hệ thống quảng bá bằng ấn phẩm, trực quan 
Kênh quảng bá bằng truyền miệng, kênh cộng đồng đích thực

Các công trình khác

Khách hàng