Tiệc tất niên 2014 - Công ty trực thăng Miền Nam

Thời gian: Ngày 11/12 và 17/12
Địa điểm: Tại KS Park Hyatt, Tp. Hồ Chí Minh & KS Imperial, Tp. Vũng Tàu
Ý tưởng: VNHS - Đàn chim Việt bay tới thành công

Các công trình khác

Khách hàng