Ngày hội từ thiện hàng năm VSIP

Ngày hội từ thiện hàng năm VSIP

Địa điểm: KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

Các công trình khác

Khách hàng