Festival lúa gạo Việt Nam

Festival lúa gạo Việt Nam

Địa điểm: Tỉnh Hậu Giang
Thời lượng: 07 ngày
Ý tưởng: Con đường lúa gạo Việt Nam 
Được BTC giao vai trò tư vấn tổng thể cho Lễ hội, CAT Event đã phân tách được những vấn đề thực sự cần thiết phải đạt được trong một sự kiện lớn tầm quốc gia. Lúa gạo Việt Nam gắn liền với nền văn minh lúa nước vốn là chiếc nôi của văn mình  Việt, từ đó quá trình phát triển, mở mang bờ cõi của cả dân tộc  cứ hiện lên dần. Giá trị phi vật thể xung quanh nền văn minh lúa nước chính là những minh chứng quan trọng nhất cho sức sống Việt đã được minh chứng qua hàng ngàn năm. 
Các sự kiện chính: 
Lễ khai mạc; Lễ bế mạc; Hội chợ Triển lãm với trên 1000 gian hàng; Hội thảo quốc tế về liên kết 4 nhà trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ lúa gạo Việt Nam; Cuộc thi người đẹp miệt vườn; Nghệ thuật sắp đặt con đường lúa gạo...
Các sự kiện hưởng ứng:
Lễ hội ẩm thực Nam Bộ; Lễ hội chợ nổi; Liên hoan đờn ca tài tử; Đua ghe ngo; Liên hoan lân sư rồng ...

Các công trình khác

Khách hàng